Regulamin

Regulamin sklepu internetowego https://lovemepaper.pl/
prowadzonego przez firmę Love me Paper Katarzyna Szulc NIP 7692090252
Adres sklepu: ul. Jasna 2/8, 52-200 Wysoka
Numer konta: 81 1050 1575 1000 0092 2302 6395
kontakt@lovemepaper.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin ustala ogólne warunki współpracy Klienta i Love me Paper.

2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia.

3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

II ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Prezentowane produkty sprzedawane są przez Sklep za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej poprzez złożenie i opłacenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu i jest równoznaczne z podjęciem współpracy z Love me Paper i z akceptacją Regulaminu. Dla produktów personalizowanych obowiązuje minimalny nakład - 20 sztuk, informacja ta znajduje się także na stronie produktu i w zakładce "Jak zamawiać". Zamówienia na mniejszą ilość sztuk będą automatycznie anulowane. Dla zamówień poniżej ustalonego progu obowiązuje wycena indywidualna. 
W przypadku produktów niepersonalizowanych (gotowych) minimalna ilość zamówienia podana jest na stronie konkretnego produktu. 

3. Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez stronę.

4. W celu złożenia Zamówienia należy:

  • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

  • Kliknąć przycisk „Zamawiam”,

  • Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

  • Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie. W przypadki wyboru przez klienta płatności przelewem tradycyjnym lub przelewem natychmiastowym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcie Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

III OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  • Przesyłka kurierska DPD
  • Paczkomaty InPost

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Płatności elektroniczne
  • Przelew tradycyjny na konto

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności (płatności elektroniczne - przelew błyskawiczny) online jest Blue Media S.A 

IV WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym https://lovemepaper.pl/

2. Realizacja Umowy sprzedaży następuje w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu akceptacji projektów graficznych i i dostarczenia wszelkich niezbędnych danych do personalizowanych produktów zamawianych przez Klienta. W przypadku produktów niepersonalizowanych (gotowych) czas realizacji podany jest na stronie konkretnego produktu. 

3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, chyba, że zostanie to inaczej ustalone z Klientem.

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po złożeniu zamówienia produktów personalizowanych z nadrukiem Klient zobowiązany jest do przesłania wszelkich tekstów wymaganych i niezbędnych do realizacji zamówienia. Na ich podstawie przygotowane zostaną projekty graficzne, które następnie zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klienta w celu akceptacji.

2. Przygotowanie projektu graficznego dla produktów personalizowanych z nadrukiem dostępnych odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od momentu dostarczenia przez klienta wszelkich niezbędnych informacji dotyczących projektu.

3. Wydruk zaproszeń możliwy jest jedynie po mailowej akceptacji projektów przez klienta

4. Sprzedający nie odpowiada za błędy i opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przygotowanych przez Klienta.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych. Czas ten liczy się od akceptacji projektu i wpłacie pieniędzy na rachunek bankowy do momentu wysyłki zamówionych produktów. W takim przypadku czas realizacji liczony jest od momentu akceptacji projektów graficznych i i dostarczenia wszelkich niezbędnych danych do produktów zamawianych przez Klienta.

6. Czas dostawy nie jest wliczony do czasu realizacji zamówienia.

VI REKLAMACJE & ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Produkty dostarczane do Klienta powinny być zgodne z danymi/opcjami wybranymi w sklepie przez klienta oraz z uwzględnieniem niezbędnych danych od Klienta przesłanych drogą elektroniczną (mail). Ze względu na charakter produktów wykonanych ręcznie, poszczególne elementy mogą się od siebie minimalnie różnić, co nie stanowi podstawy reklamacji. Wszystkie elementy składowe zamówienia są wykonywane z najwyższą starannością i dbałością o całokształt i detale.

2. Produkty, które są personalizowane nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku dostarczenia usługi sprzedaży produktów nieprefabrykowanych (spersonalizowanych; wykonanych według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu potrzeb konsumenta) nie obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

3. Reklamacja zamówionych produktów musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od odebrania przesyłki. Reklamacje powinny być przesyłane drogą mailową na kontakt@lovemepaper.pl

4. Reklamacje dotyczące błędów w wydrukowanym tekście produktów spersonalizowanych zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy wydrukowana wersja różni się od zaakceptowanego przez Klienta projektu. Jedynie w przypadku pojawienia się błędu w wydrukowanym tekście, którego nie było w ostatecznej, zaakceptowanej mailowo przez Klienta wersji projektu, możliwe jest uwzględnienie reklamacji. W innych przypadkach reklamacja nie będzie uwzględniona.

5. Sprzedający nie jest zobowiązany do oceny poprawności tekstów i danych przesłanych przez Klienta, wyszukiwania i poprawy w nich ewentualnych błędów.

6. Różnice kolorystyczne między projektem graficznym, Który Klient ogląda na monitorze, a wydrukiem mogą wynikać z różnic odwzorowania RGB a druku w CMYK bądź z indywidualnych ustawień monitora. Nie mogą być one przedmiotem reklamacji.

7. W przypadku pojawienia się wad technicznych lub uszkodzeń produktów podczas dostawy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie mailowo, a następnie w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki odesłać odpowiednio zabezpieczone produkty, będące przedmiotem reklamacji. Koszt przesyłki ponosi Klient.

8. Warunkiem realizacji reklamacji w przypadku stwierdzenia wad technicznych lub uszkodzeń podczas dostawy jest sprawdzenie paczki przy odbiorze oraz w razie stwierdzenia uszkodzeń lub braków wypełnienie protokołu szkody, gdyż szkody mogą powstać z winy firmy kurierskiej. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.

9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki
z odesłanymi produktami.

VII PRAWA AUTORSKIE

1. Treści zamieszczone na stronie internetowej, utwory oraz projekty zamawiane przez Klienta są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), jest przedmiotem praw autorskich.

2. Wszelkie zdjęcia, grafiki, teksty, projekty oraz zawartości zamieszczone na stronie Internetowej Love me Paper, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich projektów oraz projektów prezentowanych Klientowi są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność Love me Paper.

3. Elementy wskazane powyżej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez wyraźnej zgody autorów w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu współpracy między stronami oraz zmian niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie po porozumieniu stron w formie korespondencji elektronicznej.

2. Love me Paper zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl