Informacje Ogólne

Właścicielem marki Love me Paper jest firma Love me Paper Katarzyna Szulc NIP 7692090252.

1.  Zamówienie składa się za pośrednictwem Formularza Zamówień, które Klient otrzymuje drogą mailową  od Love me Paper.
2. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie www.lovemepaper.pl mają charakter poglądowy oraz informacyjny i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.
3. Produkty nieprzedstawione w ofercie podlegają wycenie indywidualnej.
4. Cena jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia.
5. Love me Paper zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktowej i cenowej

Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24h na dobę przez cały rok.
2. Love me Paper zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą.
3. Wszelkie prace projektowo-wykonawcze wykonywane są po złożeniu zamówienia.
4.  Zamówienie składa się za pośrednictwem Formularza Zamówień, który Klient otrzymuje drogą mailową  od Love me Paper.
5. W ciągu 2 roboczych od przesłania Formularza Zamówienia projekt zaproszenia z danymi Klienta oraz wycena odsyłane są do ostatecznej akceptacji.
5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu na koncie Love me Paper Katarzyna Szulc całej kwoty należnej za zamówiony towar oraz ostatecznej akceptacji projektów.
6. Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od momentu otrzymania płatności plus czas dostawy, czyli dodatkowe 1-2 dni robocze.
7. O każdym nieprzewidzianym wydłużeniu czasu realizacji, Klient jest niezwłocznie informowany.

Dostawa

1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD/UPS (koszt dostawy 15 zł).
2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany przez klienta jako „adres dostawy”.
3. Czas dostawy nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia. Love me Paper nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez DPD/UPS z umów obsługi przewozowej i kurierskiej. Kupujący udziela Love me Paper jednorazowego pełnomocnictwa na dokonanie wysyłki.

Reklamacje i Zwroty

1. Ewentualne reklamacje powinny być składane na adres email: kontakt@lovemepaper.pl w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
2. Przedmiotem reklamacji nie mogą być nieznaczne różnice w wyglądzie produktów, które wynikają z faktu ręcznego wykonywania.
3. Reklamacji podlega jedynie towar niezgodny z zaakceptowanym projektem lub uszkodzony.
4. Reklamacje rozpatrzone zostaną w ciągu 14 dni roboczych na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji.
5. W przypadku uznania reklamacji Love me Paper zobowiązuje się zwrócić Klientowi koszty wysyłki reklamowanego towaru oraz pokryć koszty ponownej produkcji i przesyłki towaru do Klienta.
6. Zgodnie z art.10 ust.3 pkt.4 „ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, nie podlega zwrotowi produkt wykonany na indywidualne zamówienie Klienta oraz taki, który na życzenie Klienta został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany.

Postanowienia Końcowe

1. Podejmując współpracę Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.
2. Love me Paper zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia na stronie lovemepaper.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
5. Love me Paper zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich swoich projektów w celach promocyjnych, zapewniając przy tym ochronę danych osobowych Klientów.
Wszystkie materiały i treści zamieszczone na stronie internetowej lovemepaper.pl oraz wysyłane w emailach są własnością Love me Paper Katarzyna Szulc i nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez otrzymania pisemnej zgody autorów. Naruszenie praw autorskich jest bezwzględnie zabronione.